images/fade/fade1.png

Deze bijeenkomsten zijn altijd overdag en bestaan uit een presentatie van ongeveer een uur, we drinken dan gezellig samen even koffie/thee en dan is er nog een vragenuurtje, waarin een ieder zijn/haar persoonlijke computerproblemen aan de orde kan stellen.

In september gaan we starten met de nieuwe locatie Maarssen.

Deze bijeenkomst wordt elke 2e woensdag van de maand gehouden om 14.00 uur in De Vondel, Maarssen-dorp, Vondelstraat 51 en gaat op 13 september van start.
https://seniorenacademie.hcc.nl/locaties-h-z/maarssen.html

Verder zijn er in de Regio Utrecht en in het aangrenzend gebied de volgende bijeenkomsten van de HCC!seniorenacademie:

In Amersfoort is dat iedere 2e dinsdag van de maand om 14.00 uur en deze worden gehouden in De Brugkerk, Schuilenburgerweg 2.    
We starten  na de vakantie dus weer op dinsdag 12 september.                                 
https://seniorenacademie.hcc.nl/locaties-a-g/amersfoort.html

In Gorinchem is dat iedere 2e donderdag van de maand om 13.30 uur en deze worden gehouden in Dienstencentrum De Rozenobel, Dukatenplein 2.
We starten  na de vakantie dus weer op donderdag 14 september.
https://seniorenacademie.hcc.nl/locaties-a-g/gorinchem.html

In Maarn is dat iedere laatste dinsdag van de maand om 13.30 uur en deze worden gehouden in De Twee Marken Trompplein 5.
We starten na de vakantie dus weer op dinsdag 26 september.
https://seniorenacademie.hcc.nl/locaties-h-z/maarn.html  

In Veenendaal is dat iedere 3e dinsdag van de maand om 13.30 uur en deze worden gehouden in De Cultuurfabriek, Kees Stipplein 74.
We starten  na de vakantie dus weer op dinsdag 19 september.
                   Voortaan zijn deze bijeenkomsten in zaal 2 ; dat is op de 2e verdieping,
                    want daar is het veel rustiger.

https://seniorenacademie.hcc.nl/locaties-h-z/veenendaal.html

In Woerden is dat iedere 1e donderdag van de maand om 10.00 uur en deze worden gehouden in Kruiskerk Mesdagplein 4.
We starten  na de vakantie dus weer op donderdag 7 september.
https://seniorenacademie.hcc.nl/locaties-h-z/woerden.html

In Barneveld is dat iedere 1e donderdag van de maand om 13.30 uur en deze worden gehouden in De Veluwehal Nieuwe Markt 6. .
We starten  na de vakantie dus weer op donderdag 7 september.
https://seniorenacademie.hcc.nl/locaties-a-g/barneveld.html

In Ede is dat iedere 1e woensdag van de maand om 13.30 uur en deze worden gehouden in Het Kernhuis Parkrand 60. .
We starten  na de vakantie dus weer op woensdag 6 september.
https://seniorenacademie.hcc.nl/locaties-a-g/ede-inloop-het-kernhuis.html

Ook op onze sites kunt u meer informatie vinden:

http://www.hcc.nl/
https://seniorenacademie.hcc.nl/