Jaarvergadering HCC regio Utrecht

Deel dit artikel

,

jaarvergadering

Op maandag 8 april houdt de regio Utrecht haar jaarvergadering.

 

 

Agenda Algemene Leden Vergadering Regio Utrecht d.d. 8 april 2024

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststellen agenda

3. Verslag ALV HCC Regio Utrecht d.d. 2-10-2023

4. Verslag secretaris

5. Verslag penningmeester

6. Samenstelling bestuur / oproep voor uitbreiding / vrijwilligers

7. Fysieke bijeenkomsten / behoefte aan webinars en welk tijdstip?

8. Contacten HB, etc. (Wijnand van Swaaij bezocht onze regio op 8 -1-2024 in Houten)

9.  Wat verder ter tafel komt

10 Rondvraag en sluiting

'Meld je aan voor de nieuwsbrief' van HCC!utrecht

'Abonneer je nu op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden