Logo HCC Utrecht
 • bijeenkomsten

  De afdelingsbijeenkomsten zijn bedoeld als ontmoetingsplaats voor de leden van hcc!utrecht ("hcc-afd-lid"), en hebben een besloten karakter. Zij zijn tevens toegankelijk voor overige hcc-leden ("hcc-overig-lid"). In overleg met het afdelingsbestuur kan een hcc-afd-lid een introducé meenemen naar een afdelingsbijeenkomst.

 • hcc-afd-leden mogen, voorzover de beschikbare ruimte dat toelaat, hun (computer-)apparatuur meenemen en opstellen.

 • hcc-overig-leden mogen, na verkregen toestemming van het afdelingsbestuur, (computer-)apparatuur meenemen of opstellen. Aan deze toestemming zal immer de voorwaarde verbonden worden, dat de apparatuur weggehaald wordt indien hcc-afd-leden de benodigde ruimte nodig hebben.

 • Introducés hebben niet het recht om (computer-) apparatuur mee te nemen of op te stellen.

 • hcc leden dienen op verzoek van het afdelingsbestuur een geldig bewijs van lidmaatschap te overleggen.

 • bezoekers met een commerciële achtergrond

  Handelaren (ongeacht of zij hcc lid zijn of niet) zijn uitsluitend welkom indien zij voor aanvang van de bijeenkomst schriftelijk toestemming hebben verkregen van het afdelingsbestuur voor (weder)verkoop respectievelijk voor demonstratie.

 • aansprakelijkheid

  Een ieder bezoekt de afdelingsbijeenkomsten op eigen risico en verantwoording. De afdeling kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele geleden schade. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor door hem veroorzaakte schade.

 • copiëren

  Het is niet toegestaan om commercieel verkrijgbare software c.q. handleidingen te copiëren of te verspreiden tijdens de afdelingsbijeenkomsten. Overnemen van zelf ontwikkelde respectievelijk van public domain of shareware software is wel toegestaan, voor zover daarmee geen inbreuk gemaakt wordt op geldende auteursrechten.

 • toegang tot de bijeenkomsten

  Een ieder, die zich naar het oordeel van het afdelingsbestuur niet houdt aan bovenstaande regels, kan de toegang tot de afdelingsbijeenkomsten ontzegd worden.

© 2017HCC Utrecht, Ontworpen door H Bellwinkel Web Design.