Jaarvergadering en inloop

Maandag 8 april 19:30 tot 22:00

Georganiseerd door:

Cultuurhuis Schoneveld Houten
Zonnehout 36
3991 MX Houten

Jaarvergadering en inloop

 

 

Agenda Algemene Leden Vergadering Regio Utrecht d.d. 8 april 2024

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststellen agenda

3. Verslag ALV HCC Regio Utrecht d.d. 2-10-2023

4. Verslag secretaris

5. Verslag penningmeester

6. Samenstelling bestuur / oproep voor uitbreiding / vrijwilligers

7. Fysieke bijeenkomsten / behoefte aan webinars en welk tijdstip?

8. Contacten HB, etc. (Wijnand van Swaaij bezocht onze regio op 8 -1-2024 in Houten)

9.  Wat verder ter tafel komt

10 Rondvraag en sluiting

'Meld je aan voor de nieuwsbrief' van HCC!utrecht

'Abonneer je nu op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden