Logo HCC Utrecht

Om een goede organisatie van de HCC!Utrect website te garanderen, vragen wij iedereen om zich te houden aan onderstaande gedragscode en disclaimer. Door gebruik te maken van deze website van HCC Utrecht, verklaart men zich akkoord met deze regels en alle consequenties die daaruit voortvloeien. Over de beslissingen van het HCC!Utrect bestuur of de webmaster kan niet gecommuniceerd of gediscussieerd worden. De webmaster heeft het recht om, naargelang de situatie, een onderwerp te verwijderen of zelfs een bezoeker te bannen.

Bij vragen of problemen kan het HCC!Utrect bestuur of de webmaster via e-mail benaderd worden.

Gedragscode en disclaimer

1. Taalgebruik op de website

Vuistregel: Gebruik dezelfde taal als diegene die je zou hanteren als je van persoon tot persoon met een onbekende een gesprek voert;

1.1. Verzorg je berichten, besteed aandacht aan grammatica en spelling. De voertaal is Nederlands op de HCC Utrecht website (berichten in andere talen zullen worden verwijderd), let hierbij op spelling en syntaxis. Spelfouten kunnen achteraf worden gecorrigeerd door middel van de "edit" functie. Slecht taalgebruik wordt door bezoekers als bijzonder storend ervaren. Gebruik leestekens en zorg voor een duidelijke alinea indeling als je lange berichten post;

1.2. Gebruik terminologie die alle bezoekers kunnen volgen, en doe moeite om een bepaald begrip die mensen niet begrijpen extra uitleg te geven;

1.3. Zet geen volledige woorden in hoofdletters, dit wordt op het internet aanzien als schreeuwen en wordt niet getolereerd. Ook overdreven gebruik van uitroeptekens, vraagtekens, smilies, kleuren of de andere (te nadrukkelijke) opmaakmogelijkheden van de website zijn uit den boze en maken het lezen van de berichten alleen maar moeilijker;

1.4. Wees voorzichtig wat je (over anderen) zegt. Als een bericht is geplaatst, kan in principe iedereen het lezen.

2. Een bericht, activiteit of medium plaatsen

Vuistregel: Plaats berichten die waarheidsgetrouw, relevant, informatief en duidelijk zijn;

2.1. Zorg dat je een bericht plaatst onder het juiste onderwerp en met de juiste titel. Dat bespaart de HCC Utrecht webmaster veel werk en zorgt ervoor dat bezoekers alle informatie snel kunnen bereiken, respecteer daarbij dus de bestaande logische menu en galery indeling;

2.2. Zorg ervoor dat de titel van het bericht veel over het bericht zelf vertelt. Geen titels zoals "Ik heb een oplossing" of "ik zoek xxxxxx" dus. Duidelijkheid staat voorop;

2.3. Controleer eerst of je bericht al niet eerder werd geplaatst. Dat kan door gebruik te maken van de uitgebreide zoekmogelijkheden van de website. Dubbele berichten worden onherroepelijk verwijderd;

2.4. Leg duidelijk uit wat je precies bedoeld. Ook is het vaak erg handig als je extra achtergrondinformatie vermeldt;

2.5. Deel je kennis! Het is ongepast om alleen maar hulp te vragen en nooit hulp te geven;

3. Registreren

3.1. Het is voor niet-geregistreerde gebruikers alleen mogelijk om berichten te lezen. Vooralsnog kunnen alleen HCC Utrecht bestuurs- & kernleden een nieuw bericht aanmaken (ingeven); alleen de HCC Utrecht bestuursleden en de webmasters kunnen deze berichten dan wijzigen/goedkeuren en dan ook daadwerkelijk publiceren waardoor ze pas leesbaar worden door de bezoekers (zie 4. Publiceren);

4. Publiceren

4.1. Het bestuur en de webmasters hebben de uiteindelijke publicatie verantwoordelijkheid en maken daarbij gebruik van het CMS-systeem (Content Management System) van deze website door te bepalen of iets, dat door een auteur is ingegeven, ook daadwerkelijk gepubliceerd wordt (al-dan-niet na aanpassingen/correcties of toevoegingen), in welke periode (begin- en eindmoment) en de plaats ('normale' categorie, in de evementen agenda en/of ook op de voorpagina, etc.).

5. Sancties

5.1. Het overtreden van de hierboven opgesomde regels kan leiden tot uitsluiting tot inloggen van de website of zelfs het bezoeken van deze website (= bannen); 

5.2. In eerste instantie zullen de desbetreffende berichten verwijderd worden en zal de overtreder (mits bekend) via een privé-bericht een waarschuwing ontvangen;

5.3. Wanneer de overtreder na 2 waarschuwingen nog steeds de regels overtreed, zal hij niet meer mogen inloggen op de website of zelfs niet meer deze website kunnen bezoeken doordat zijn IP-adres ge-'banned' wordt;

6. Licenties

6.1. Software licenties: de software die wordt aangeboden op deze website van HCC Utrecht wordt, tenzij anders aangegeven, allemaal aangeboden onder de GNU/GPL Licentie.
gnu-gpl.png

 

 

 

Klik hier voor meer info over de GNU GPL Licentie.

6.2. Documentatie en media licentie: de documentatie en media (Foto's, video's, geluid, en overige documentatie, etc.) die wordt aangeboden op deze website van HCC Utrecht wordt, tenzij anders aangegeven, allemaal aangeboden onder de Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 2.5 Licentie

creative-commons-srr.png 

 

Klik hier voor meer info over deze licentie.

7. Aansprakelijkheid

Leden die andere leden helpen, leden die bijdragen maken en aanleveren voor publicatie op de HCC Utrecht website of leden die activiteiten organiseren doen dit op vrijwillige basis. Zij hebben geen enkele verplichtingen. Leden die een beroep doen op andere leden doen dit ten alle tijde voor eigen risico.

7.1. De informatie die op de website van HCC Utrecht beschikbaar wordt gesteld, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan de informatie onverhoopt onjuist, incompleet of verouderd zijn. Daarom zijn aan de informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld géén rechten te ontlenen.

7.2. Gebruik van deze website is geheel voor risico van de bezoeker. HCC Utrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van bezoekers van deze website, die op welke wijze dan ook, door het gebruik van deze website, het bekijken van deze website of het downloaden van bestanden van deze website veroorzaakt is.

7.3. Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van HCC Utrecht liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van HCC Utrecht. HCC Utrecht is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze (externe) websites of bronnen. HCC Utrecht geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke websites of bronnen.

7.4. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar het HCC!Utrect bestuur of webmaster.

De is onderdeel van HCC en houdt zich uitsluitend met de daadwerkelijke beoefening van de computer hobby bezig. Vragen over lidmaatschap, adreswijziging, het niet meer willen ontvangen van diverse nieuwsbrieven of wat dan ook, worden niet door ons beantwoord. U dient altijd contact te nemen met het HCC hoofdkantoor. Hier vindt ook de ledenadministratie plaats. Het adres is: http://www.hcc.nl

© 2017HCC Utrecht, Ontworpen door H Bellwinkel Web Design.